Általános eladási- és szállítási feltételek

 1. Érvényesség
  Az általános eladási és szállítási feltételek minden megkötött üzletre, szerződésre és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik. Ettől eltérni csak a Gyártó vezetőjének írásos nyilatkozatával lehet.
 2. A szerződés létrejötte
  A szerződés létrejön, ha a Vevő megrendelését a Gyártó visszaigazolja, a vételár kifizetésre kerül, vagy a szállítás megkezdődik. A gyártó joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha:

  • a Vevő nem teljesíti a megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét,
  • a Vevőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.
 3. A megrendelés tartalma
  A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áruk megnevezését, színét, mennyiségét, valamint a kért szállítási időpontot.
 4. Szállítási idő
  A Gyártó a megállapodás szerinti szállítási határidőket lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 8 napos póthatáridő kitűzésére kerül sor. Ennek lejártával, ha a szállítás a Gyártó hibájából nem kezdődik el, a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől.
 5. Árak és elszámolás
  A gyártó mindenkori árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Gépjárműre való felrakásért külön díjat nem számítunk fel. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított és a Vevő vagy megbízottja által aláírt szállítólevél.
 6. Szállítás
  A termék szállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia. Felrakodást csak lenyitható oldalfalas gépjárműre végzünk, ettől eltérő rakodásra nincs mód. A gyártelep elhagyása után az áruért a Vevő, ill. a szállító felel.
 7. Szállítás ellenőrzése, átvétel
  Beépítés előtt a Vevőnek ellenőriznie kell, hogy a szállított termékek mennyisége és fajtája egyezik-e a megrendeléssel, illetve ellenőrizni kell a minőséget. Hibás terméket nem szabad beépíteni. Beépítés után a Gyártó reklamációt nem fogad el.
 8. Raklapok
  Termékeinket raklapra rakva értékesítjük. A hibátlan raklapokat a vásárlást igazoló számla vagy szállítólevél felmutatása esetén visszavásároljuk.
 9. A tulajdonjog fenntartása
  A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak.
 10. Szavatosság
  A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. A mindenkor kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár megengedett.
  Nincs garancia mészkivirágzásra, színeltérésre és elemi kárra. Mészkivirágzás: a beton kötése és szilárdulása összetett kémiai folyamat, melynek során a cementből mész oldódhat ki, ami a térkövek felületén fehéres foltokat eredményezhet. Ez a folyamat elkerülhetetlen és a kő minőségi paramétereit, használati értékét nem befolyásolja. A foltok idővel az időjárás ( esővíz ) és az igénybevétel következtében eltűnnek.
  Színeltérés: a különböző gyártási időpontok és a felhasznált anyagok (homok, kavics, cement) természetes eredete miatt előfordulhatnak kisebb színeltérések, ezek nem minősülnek hibának.
  Térkő burkolatok tervezése és építése csak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiadott ÚT 2-3.212 sz. Útügyi Műszaki Előírás-nak megfelelően történhet. Ettől eltérő esetben jogorvoslatnak helye nincs.
 11. Jogvita
  Az Általános eladási és szállítási feltételekben nem szabályzott kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak.
 12. A vevő visszalépése
  A vevő teljes, vagy akár csak részleges visszalépése esetén a Gyártó jogosult a megrendelésben szereplő ár 20%-át kezelési- és rendelkezési költségként kiszámlázni.

Tisztítás, impregnálás

Az általunk gyártott termékek természetes beton mivoltukból fakadóan ugyanúgy viselkednek a nedvességgel szemben, mint bármelyik más természetes díszburkolat: magas páratalomban és esőben magukba szívják a nedvességet.Ha víz kerül a kőfelületre, a vízcseppek beszívódnak, és magukkal viszik a porszemcséket. Ez okozza a felületek elkoszolódását, elszürkülését. Az impregnált felületeken is megülhet a por, de ha csapadék hullik a felületre, az nem beszívja hanem lemossa a port. A rendszeres ápolásnak színmélyítő hatása is van, mely a kőzetek külsejét lényegesen szebbé teszi. Meggátolja a kosz és a nedvesség behatolását, és védi az értékes felületet a további foltok ellen.

Aljzatkő lerakási minták és segédlet

A térkövezés első lépéseként tűzzük ki a területet, ahová a térkő kerülni fog.

Ezt követően jöhet a talaj kiemelése. A térkövezéshez szükséges tükör kiszedése kézi, illetve gépi erővel történik – a terheléstől és a térkő típusától függő mélységig. Egyéb esetben a térburkolat már az első tél után biztosan megsüllyed.

A térburkolás tükrének kiszedése és a szintek kijelölése után a térburkolat szélein a szegélykövek betonágyba kerülnek. Ezután durva murvát terítünk el egyenletesen és lapvibrátorral tömörítjük a rétegeket.

A durva murvára finom murva vagy finom sóder réteg kerül. A finom tükör kihúzása után kezdődhet a térkő lerakása, a tulajdonképpeni térkövezés, a már korábban kiválasztott rakásminta szerint.

A térburkolat és a szegélyek találkozásánál célszerszámmal (esetleg gyorsvágóval) méretre vágjuk a térkő elemeket. A térkövezésnél ügyeljünk a síkok szintekhez igazítására, és arra, hogy a térburkolat a háztól elfele vezesse a vizet.

A térkövezés végső szakaszában finom homokkal/kőzúzalékkal kisöpörjük a térburkolat réseit, és újra tömörítünk. A térkő résekbe szórt homok/kőzúzalék néhol jobban tömörödhet. Ezeken a helyeken a térkövezés közti homokot/zúzalékot szükség esetén 3-4 nap után pótoljuk. Ha szilárd fugával szeretné lerakni a térburkolatot kőzúzalék/homok helyett 5-6 cm középállagú betonba rakja a térkövet.

Falburkolat felrakási segédlet

Előkészítés. A burkolt falfelületeknek tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, és a lapok súlyát ki kell bírnia. Szükség esetén a ragasztott felületre vízben oldódó alapozó szert kell felhordani. Külső- és belső terekben a burkolatok felragasztásához flexibilis csemperagasztó javasolt. A színek és a burkolt felület egységessége céljából ajánlott a felrakást több doboz egyidejű megbontásával végezni. A környezeti hőmérséklet nem lehet a ragasztás folyamán és a ragasztás után 48 óráig 5°C-nál alacsonyabb és 25°C-nál magasabb.

A ragasztást alulról felfelé haladva az első sornál kezdjük. A ragasztóhabarcsot fésűs glettvas segítségével egyenletesen vigyük fel a burkolandó felületre, majd a kövek hátoldalára is vigyen fel egy vékony réteget. Vigyázzon, hogy a kövek ne maszatolódjanak be. A véletlenül a kövekre került ragasztó vizes ruhával könnyen eltávolítható. A kövek elhelyezése mindig a sarkoktól és alulról felfelé történjen! A köveket rövid csúszó mozdulatokkal illessze a helyére.

A vágásokat a nagy por elkerülése érdekében célszerű vizes gyémántvágóval elvégezni. Ha elkészült a javítófestékkel ki lehet javítani a vágások helyét, valamint az apróbb hibákat. A felrakott elemek utókezelést nem igényelnek, de alkalmazhatók a felületek védelmére impregnálószerek, amelyek megkönnyítik az elemek takaríthatóságát, és minimálisra csökkentik a nedvszívó képességét.

Fugázás pisztollyal. Töltse a keveréket a fugázópisztolyba/zsákba és így könnyen helyére juttathatja a kitöltőanyagot. Fúgázás spatulával. A fúgát ilyenkor kicsit hagyjuk kiszáradni, majd a spatula segítségével egyengetjük el. Nem baj, ha néhány helyen a fúga kiemelkedik az illesztések síkjából. Fúgázás kesztyűvel. Szintén kissé kiszáradni hagyjuk a fúgát, majd bőrből készült kesztyű segíségével kézzel igazítjuk a helyére. Ha kissé maszatos lesz a kövek széle, az öreg falak benyomását keltheti.

Csomagolás

A térburkolatok raklapon vannak elhelyezve és pántolószalaggal rögzítve.
A falburkoló köveknél 4 vagy 6 darabos sztrechfóliázott csomagolást alkalmazunk.
Amely termékeknél ez nem lehetséges (pl. Pietra, Logos, Castello) ott raklapra történik az elhelyezés.

Raktárkészlet

Mivel összesen több mint 100 féle terméket gyártunk ezért csak kb. 20 féle termékből tartunk raktáron.
A raktári készlet termékenként kb. 30-50 m². Bővebb információért érdeklődjön munkatársainknál.

Rendelés

Ha az ön által kinézett termékből nincs raktáron, akkor rendelés tudunk felvenni rá. A rendelésnél a gyártási idő függ a megrendelt mennyiségtől és a rendelések számától is. Ez 1 és 3 hét között lehet. Rendelésnél 20% előleg befizetése szükséges.